Науково-методичний семінар для заступників деканів з навчально-методичної роботи, завідувачів випускових кафедр, гарантів і членів проектних груп з розроблення освітніх програм організовано з метою підготовки до акредитації освітніх програм у 2018 році та необхідністю приведення їх у відповідність до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» (зі змінами та доповненнями), проектів стандартів вищої освіти спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультетах університету, та на виконання рішень Науково-методичної ради університету (протоколи від 15.09. 2017 № 1 та 31.01.2018 №5)

Цей курс використовуватиметься для розміщення і обговорення матеріалів, які зможуть допомогти викладачам використовувати сучасні інформаційно-інноваційні технології у навчальному процесі.

Курси підвищення кваліфікації молодих викладачів створені згідно наказу ректора № 205 від 12.11.04 р. "Про організацію роботи при Навчально-методичному управлінні постійно діючих курсів психолого-педагогичного циклу для викладачів університету, стаж роботи яких у ВНЗ менше трьох років.