Трудове право - самостійна галузь права, що регулює відносини між працівником і власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом або іншою фізичною особою з приводу виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин, встановлює права і обов'язки в галузі праці та відповідальність за їх порушення.