Курс розроблений для студентів напрямів підготовки "Облік і аудит"(скороченої форми навчання) та "Фінанси і кредит" д.ф.н.